Swedish Midsummer for Dummies from Sweden on Vimeo.

Glad midsommar!

När du läser/ser detta så firar jag i de norrländska skogarna. 4 mil rakt in bland granarna sett från Östersjön.

*Infoga valfri snapsvisa*