Carl Zeiss blir kort och gott Zeiss. Pentax Ricoh Imaging blir två år efter Ricohs förvärv av Pentax bara Ricoh Company, Ltd. Den förstnämnda förändringen tycker jag inte alls är konstig, varumärket blir bara ännu starkare. Folk pratar redan nu bara om Zeiss så egentligen implementerar man bara folkmun på företagsnamnet. Läs Zeiss egna tankar här. Den andra förändringen där Pentax tas bort ur företagsnamnet är konstigare anser jag. Jag menar är inte Pentax ett starkare varumärke än Ricoh inom kameravärlden? När jag hör Ricoh tänker jag bara på kontorslösningar och offentliga upphandlingar. Men som jag förstod av Feber så kommer Ricoh fortfarande att skapa kameror under namnet Pentax.