På Fujifilm Sveriges Facebooksida går följande att läsa idag:

En ny firmware har släppts idag till Fujifilm X-Pro 1 och X-E1. Bland förbättringarna kan nämnas:

1) Förbättrad AF-hastighet med existerande XF linser (14mm, 18mm, 35mm, 60mm, 18-55mm). XF-linser måste uppdateras separat för att åtnjuta förbättringen i hastighet.
2) ”Focus Peak Highlight” har adderats i manuellt fokusläge
3) Förbättrad autofokusalgoritm som ökar exaktheten vid bildtagning i miljöer med låg kontrast eller i miljöer innehållande många horisontella streck

X-Pro 1 har en ny firmware som heter X-Pro1 Firmware Update Ver.3.00 och du hittar den här.

X-E1 har en ny firmware som heter X-E1 Firmware Update Ver.2.00 och du hittar den här.