Jag gillar att Nespresso gillar att jag är trogen. Du skall inga andra kapslar hava. För min insats skickade Nespresso med ett gäng rör som tack. Jag säger också tack och angående en eventuell otrohet så är den inte aktuell. Ännu.