Download PDF

Vissa saker låter för bra för att vara sanna och Media Hint är inget undantag. Media Hint är ett plugin till webbläsaren Chrome som skapar en amerikansk IP-adress så att du kan nyttja det utbud som Netflix erbjuder i USA. Vill du ha en genomgång av hur du gör steg för steg så hittar du den här.

Förbehållet är att du är betalande medlem av den svenska versionen av Netflix.