Jag gillar kogonadas syn på våra stora regissörers syn. Kubrick hade sitt one-point perspektiv och Tarantino sitt perspektiv underifrån. Se bara ovan. Något man inte tänker på men som blir väldigt tydligt när någon gör en best of. Det gyllene utsnittet.