Download PDF

Jag har länge eftersökt en app som kan emulera 8 mm film. Ett Hipstamatic för film. Tidigare har jag testat iRetroscope, Vintage Video Maker och CinemaFX for Video. Inget av de programmen är i närheten av vad 8 mm Vintage Camera kan prestera.

Sökaren är stor och tydlig där du ser effekten av vilken film och vilken lins du använder direkt.